+ -

Pages

20140401

轉會成功,升職加人工!

捱足半年,俾家長糟質,洗廁所,抹嘔吐物,整router裝機裝乜裝物......我終於成功升做高級打雜,有返個企理少少既寫字位,等我拿拿聲擺個陣,早日升職做高高級打雜!
5 夏蟲語冰: 轉會成功,升職加人工! 捱足半年,俾家長糟質,洗廁所,抹嘔吐物,整router裝機裝乜裝物......我終於成功升做高級打雜,有返個企理少少既寫字位,等我拿拿聲擺個陣,早日升職做高高級打雜!

1 comment:

< >